Praktijk
Ronald van Aalten

Coaching, therapie en training

Contact
rvaalten@hotmail.com
06 51 41 05 87

Wat is Zijnsoriëntatie?

Zijnsoriëntatie is een benadering voor persoonlijke- en spirituele ontwikkeling waarbij zowel de psychologische en de spirituele dimensie worden omarmd. Zoals de naam al aangeeft richten we ons op het zijn; op wat er is. De ervaring leert dat als we ruimte kunnen bieden aan dat wat ons beknelt en beperkt, die beknelling of beperking dan langzaam verzacht en oplost. Hoe meer we van iets af willen hoe sterker het juist wordt en hoe hardnekkiger het aan ons plakt.

Goede ouder

In de Zijnsoriëntatie kijken we naar wat ons drijft en waar we ons zelf vast zetten. Soms ontdekken we meerdere delen in onszelf die het niet helemaal met elkaar eens zijn. Er is dan sprake van een innerlijk conflict. Het blijkt dat we kunnen leren om als een goede ouder aanwezig te zijn voor dat deel in ons dat het zwaar heeft. Net zoals een kind dat het moeilijk heeft kan ontspannen als het liefdevol door een ouder wordt ontvangen, kan een bekneld deel in ons ook ontspannen, verzachten en langzaam oplossen.

lotusbreed.png (168.654 bytes)

Lichaamsorientatie

Zijnsoriëntatie werkt via lichaamsoriëntatie. Door ons lichaam te voelen komen we vanuit de denk modus in de voelende modus en van daar uit in de zijns modus. We doen lichaamsgerichte (meditatie) oefeningen en staan in individuele sessies stil bij wat er zich in ons lichaam afspeelt. Door woorden te geven aan onze lichaamssensaties blijken gevoelens zich vaak te verdiepen en te transformeren.

Zelfbegeleiding

Een belangrijp aspect van de Zijnsoriëntatie zoals deze binnen het Centrum voor Zijnsoriëntatie in Zeist is ontwikkeld is het aanleren van oefeningen waarmee we onszelf kunnen begeleiden. De doelstelling is om als begeleider zo snel mogelijk overbodig te worden door oefeningen aan te reiken waardoor je zelfstandig verder kunt op je eigen pad. De beoefening is erop gericht om je gebruikelijke manier van omgaan met jezelf, die vaak hard is, te vervangen door een compassievolle manier van zelfbegeleiding. Door positieve zelfbegeleiding wordt je vanzelf ook prettiger gezelschap voor anderen.

Ik en Wij

Een belangrijk uitgangspunt in de Zijnsgeoriënteerde visie is dat we zowel individuele- als sociale wezens zijn. We willen heel graag onszelf zijn én we willen ons heel graag verbinden met anderen. Zowel IK zijn als WIJ zijn. Deze twee fundamentele krachten, om je zowel als individu te ontplooien én om op te kunnen gaan in het samenzijn met anderen, staan soms met elkaar op gespannen voet. Mensen lossen dit vaak onbewust op door één kant te laten domineren. Ze kunnen heel goed doen wat ze willen maar zich moeilijk geven in relatie, of zijn juist goed in verbindingen met anderen maar raken daarbij zichzelf kwijt. In het Zijnsgeoriënteerd werk streven we naar een zo harmonisch mogelijk samengaan van de beide polen IK - WIJ.